Akademia Nauki Języka Angielskiego

ENGLISH ACADEMY

ul. Żwirki i Wigury 8/9
34-100 Wadowice

szkola@akademiaangielskiego.pl

tel. 510 510 110

Aktualności
POSIADAMY LICENCJE:
AVALON QUANTUM ENGLISH

AVALON to WYSOKI POZIOM NAUKI! Szkoły posiadające licencję nauki tą metodą są regularnie wizytowane przez przedstawicieli londyńskiej szkoły, co jest wyznacznikiem poprawności używania metody, gwarancją wysokich kwalifikacji kadry i tym samym najwyższej jakości nauczania.

Najważniejsze cechy metody:

 • Zajęcia polegają na kontrolowanej przez lektora konwersacji, a 90% zajęć poświęcone jest mówieniu, rozumieniu i przede wszystkim tworzeniu własnych konstrukcji, nie tylko powielaniu odpowiedzi z podręcznika.
 • Całe zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dopuszczalne jest tłumaczenie gramatyki
  w języku polskim.
 • Studenci, którzy do tej pory uczyli się języka angielskiego metodą Callana dostrzegą uwspółcześnione i bardziej praktyczne słownictwo, brak odpowiedzi na zadawane pytania (odpowiedzi do pytań oraz wymowa zawarte są na płytach CD będących integralną częścią podręcznika) oraz rozszerzony program gramatyki praktycznej.
 • Brak odpowiedzi do zadawanych pytań eliminuje pamięciowe przyswajanie materiału.
 • Każdy nowy wyraz poparty jest całą serią przykładów.
 • Duża interakcja pomiędzy uczniami oraz tempo prowadzenia zajęć eliminuje nudę.
  Na zajęciach nie ma sekundy ciszy.
 • Cała grupa skupia się na osobie odpowiadającej na pytanie lektora i w razie niepowodzenia pomaga mu w skonstruowaniu właściwej odpowiedzi lub kilku jej wariantów.
 • Tematyka zajęć oraz kolejność wprowadzania poszczególnych partii materiału powoduje,
  że zajęcia są bardzo ciekawe, a student z chęcią chce wypowiedzieć się na poruszany temat.
 • Lektorzy nie tylko zadają pytania, ale również aranżują krótkie konwersacje oraz sytuacje
  "z życia wzięte".
 • Nauka podzielona jest na etapy od początkującego aż do poziomu zaawansowanego.
Metody bezpośrednie są w Polsce niezwykle popularne, a nauka nimi przynosi doskonałe efekty. Zarówno osoby które uczą języka angielskiego jak i te, które się go uczą podkreślają, że nauka języka powinna polegać przede wszystkim na komunikacji i konwersacji - mówieniu. Metody bezpośrednie mają za zadanie skupienie uwagi ucznia na formowaniu właściwych nawyków mówienia, związanych
z wymową i poprawnym wykorzystaniem poznanych struktur gramatycznych i leksykalnych oraz nowo poznanego słownictwa.

Charakterystyka zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu tych metod od początku przełamuje barierę w mówieniu, czyli to co jest największym problemem dla uczących się.
O metodzie...

Avalon Quantum English powstał w 1996 roku w Londyńskiej Avalon School of English i jest
od tego czasu systematycznie udoskonalany. Twórcy nowej metody opierali się w swoich założeniach metodycznych na najlepszych cechach metody Callana eliminując jednocześnie wszystkie zbędne jej elementy. Założyciele szkoły, będący wielkimi entuzjastami metod bezpośrednich, unowocześnili metodę Callana i wprowadzili do niej bardzo ważny element jasno przedstawionej gramatyki praktycznej wraz z niezbędnymi ćwiczeniami. W ocenie twórców metody Avalon błędy występujące
w metodzie Callana wynikają z małej elastyczności w sposobie prowadzenia zajęć
oraz w niedostosowaniu słownictwa oraz pojęć gramatycznych do standardów obowiązujących
we współczesnej angielszczyźnie.

W wyniku ich prac powstał nowy system nauczania, który łączy w sobie dotychczasowe pionierskie cechy metod bezpośrednich ze współczesnymi trendami w świecie TEFL (Teaching English
as a Foreign Language - Nauczanie Angielskiego Jako Języka Obcego)
, zaś całość bazuje na materiale językowym dostosowanym do potrzeb, zainteresowań i oczekiwań współczesnego studenta.

Metoda Avalon Quantum English uzyskała bardzo dobre oceny wśród autorytetów nauczania języka angielskiego. Jest ona odpowiednia dla uczniów w każdym wieku bez względu
na zdolności lub predyspozycje językowe.


Podstawowy kurs metodą Avalon składa się z czterech podręczników. Do wszystkich podręczników dołączono 4 płyty CD. Podstawowe słownictwo oraz gramatyka wraz z całym programem nauczania podzielone są na etapy. Materiał pogrupowany jest w sposób tematyczny, a kolejne poziomy są coraz ciekawsze i znacznie wzbogacają sposób wypowiedzi studenta.

Program odbywający się na lekcjach uzupełniony został wyjaśnieniami gramatycznymi wraz
z odpowiadającymi im ćwiczeniami oraz dodatkowymi ćwiczeniami komunikatywnymi (communicative tasks).

I tu szybka i skuteczna nauka mówienia w języku angielskim jest priorytetem. To co czyni metodę Avalon innowacyjną to nacisk jaki jest kładziony na samego studenta i jego rolę
w tworzeniu własnej i indywidualnej wypowiedzi językowej
.

Najistotniejszy jest student, który jest zmotywowany nie tylko do kopiowania odpowiedzi, lecz również do tworzenia ich w samodzielny sposób.

Zajęcia prowadzone metodą Avalon prowadzone są w szybkim tempie, a na zajęciach nie ma ani chwili ciszy. Ma to na celu przełamanie bariery językowej i spowodowanie aby student czuł się komfortowo i aby zapewnić mu maksymalny kontakt z językiem w trakcie trwania zajęć.
DLACZEGO METODA AVALON???

Avalon Quantum English jako następczyni uznanej na świecie Metody Callana, jest nowoczesną
i bardzo skuteczną metodą nauczania języka angielskiego, w której nie znajdziesz starego słownictwa
i mało życiowej tematyki zajęć. Avalon Quantum English nauczy Cię szybko mówić, pisać, czytać i myśleć po angielsku.

Lekcje prowadzone metodą Avalon różnią się od tych, które są prowadzone w innych szkołach.

 1. Uczniowie cały czas prowadzą konwersacje w języku angielskim z lektorem jak również między sobą. Podczas całych zajęć lektor słucha studentów, poprawia ich błędy i pomaga
  w wyrażaniu swoich myśli w języku angielskim.
 2. Zasadniczym elementem zajęć jest ciąg pytań zadawanych przez lektora, na które studenci odpowiadają pełnymi zdaniami zyskując upragnioną swobodę wypowiedzi.
 3. Oprócz samych konwersacji wprowadzane są zajęcia gramatyczne, do których ćwiczenia znajdują się w podręczniku i stanowią integralną część kursu. Gramatyka to nie sucha teoria, a solidnie przygotowana praktyka.
 4. Całe zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dopuszczalne jest jedynie wprowadzanie gramatyki w języku polskim.
 5. Po każdym etapie nauki przeprowadzane są testy sprawdzające, ukazujące poczynione postępy w nauce.
 6. W trakcie zajęć panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy.
 7. Przed podjęciem decyzji - wypróbuj BEZPŁATNIE!
"AKADEMIA NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEG - ENGLISH ACADEMY" ul. Żwirki i Wigury 8/9, 34-100 Wadowice, tel. 510 510 110 e-mail: szkola@akademiaangielskiego.pl