Akademia Nauki Języka Angielskiego

ENGLISH ACADEMY

ul. Żwirki i Wigury 8/9
34-100 Wadowice

szkola@akademiaangielskiego.pl

tel. 510 510 110

Aktualności
POSIADAMY LICENCJE:
TALKING KIDS

TALKING KIDS jest nowoczesną i wyjątkowo skuteczną metodą nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i z młodszych klas szkół podstawowych.
Opiera się na założeniach metod bezpośrednich, zyskujących dużą popularność
w nauczaniu języka angielskiego dzieci i dorosłych.

Metoda TALKING KIDS

opracowana została przez zespół polskich i angielskich doświadczonych nauczycieli przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się nauczaniem dzieci. Wykorzystane zostały w niej najbardziej efektywne techniki nauczania dorosłych i dzieci. Słownictwo i materiał gramatyczny dobrany i ułożony jest zgodnie ze standardami promowanymi przez Cambridge University Examination Syndicate.

Na kursach stosujących metodę TALKING KIDS dzieci uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autorów kursu sposób. System powtarzania wprowadzanego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie.

Nowy materiał, słówka i struktury gramatyczne, są wprowadzane w małych partiach, jeśli to tylko możliwe, poprzez kontekst ich użycia, przy wykorzystaniu obrazków bądź ruchów lektora. Bezpośrednio potem materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań
i odpowiedzi. Ważne jest, że dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami
,
co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji.
Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa.

Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych.

Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach. Gdy jednak nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie
do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej
i związanej z wprowadzanym materiałem językowym. U starszych dzieci dodatkowo wprowadzane są ćwiczenia czytania i pisania. Przerobiony ustnie materiał jest po pewnym czasie czytany przez dzieci, a jeszcze później pisownia ćwiczona jest przez krótkie dyktanda. System powtarzania materiału sprawia,
że dzieci rzeczywiście opanowują to czego uczymy je na lekcjach.

Nauka na zajęciach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań
oraz podręczników
, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych
na zajęciach umiejętności.

Jak często?

Zajęcia Talking Kids odbywają się dwa razy w tygodniu, odpowiednio po 30 lub 45 min. w zależności od wieku naszych milusińskich, w grupach 6 - 8 osób. Czas ten zapewnia wprowadzenie
i przećwiczenie znacznej ilości materiału językowego.
"AKADEMIA NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEG - ENGLISH ACADEMY" ul. Żwirki i Wigury 8/9, 34-100 Wadowice, tel. 510 510 110 e-mail: szkola@akademiaangielskiego.pl